top of page
Search

ช่วยเหลือค่าอินเตอร์เน็ตจาก กสทช.

ประกาศจากโรงเรียนกมลลักษณ์
ทางโรงเรียนได้รับแจ้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้สำรวจรายชื่อ นักเรียนที่ใช้

internet ในการเรียน online และ on demand


โดย กสทช. จะมีการช่วยเหลือลดค่า internet ให้นักเรียนทุกคน

เดือนละ 79 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

ทางโรงเรียนจึงขอสำรวจข้อมูลนักเรียนจากผู้ปกครอง

ที่ต้องการใช้บริการนี้หรือไม่ประสงค์ที่ใช้บริการนี้


ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองกรุณา Google Forms

คลิ๊กที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/SL6yFGj4YkJRsJNu7


และขอความร่วมมือกรอกให้เรียบร้อย

ภายในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

ก่อนเวลา 16.00 น. ค่ะ


ขอความกรุณาด้วยนะคะ 🙏🏻

44 views0 comments

Comments


bottom of page