top of page

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อมูลสอบถาม สามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทาง

Thanks for submitting!

เวลาทำการ

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)   เปิด  07:30 - 17:30 น.

วันเสาร์-อาทิตย์  เปิด 09:00 - 16:00 น. (มีครูเวรประจำ)

แผนกประถม

625/1-3 ถ.ประจันตเขต ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  31110

แผนกอนุบาล

45 ซ.ประจวบอุ๋ยแจ่ม ถ.ประจันตเขต 

ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  31110

โทร:   044-633611-2

ธุรการ:   091-017-1891 (อนุบาล)

              088-595-1041 (ประถม)

Email: adm.kamonluck@gmail.com

bottom of page